Mediation

Een mediationtraject bestaat globaal uit vier fasen die in een aantal (drie tot zeven) gesprekken worden doorlopen. Het is belangrijk voor het proces om deze vier onderdelen aan de orde te laten komen.

1. Intake

Afhankelijk van het conflict wordt er gekozen voor een individuele intake of een gezamenlijke, waarbij alle deelnemers aan de mediation meteen met elkaar om de tafel zitten. De intake begint met het doornemen en ondertekenen van de – vooraf aan deelnemers – verstuurde mediationovereenkomst. Bij mediation is de vertrouwelijkheid een essentieel onderdeel. Door het ondertekenen van de overeenkomst is deze voor de duur van de mediation gewaarborgd.

2. Onderzoeksfase

In deze fase van de mediation is er ruimte voor het verhaal van beide kanten. Als mediator stelt ik vragen die jullie kunnen helpen om – voor jezelf en de ander – helder te krijgen waar het conflict over gaat en waarom het (nog) niet gelukt is om er samen uit te komen. Deze fase richt zich ook op de toekomst, wat zijn jullie wensen, hoe zouden jullie willen dat de toekomst eruit ziet, waarbij er geen sprake meer is van een conflict. En wat is daarvoor nodig?

3. Naar de oplossing(en)

In de onderzoeksfase hebben jullie naar elkaar uitgesproken wat voor jullie belangrijk is en waarom dat zo cruciaal is. Als je dat van elkaar begrijpt (je hoeft het niet met elkaar eens te zijn!) is er voldoende basis om te zoeken naar mogelijke oplossingen voor het conflict. Dat kan onder meer door te brainstormen.

4. Afronding 

Als het jullie gelukt is om aanvaardbare oplossingen te bedenken dan kunnen jullie deze vervolgens door middel van een aantal afspraken vastleggen in de vorm van een overeenkomst die door jullie beiden ondertekend wordt. Met ondertekening van deze overeenkomst wordt de mediation afgesloten.

Co-mediation

Ik werk ook graag in co-mediation. Dat betekent dat er twee mediators de mediation begeleiden. Er zijn verschillende redenen om in co-mediation te werken. Niet alleen zien, horen en weten twee mediators meer dan één, soms is het ook heel handig als beide mediators aanvullende kwaliteiten of expertises hebben. Daarnaast houd je elkaar scherp tijdens het proces en ook bij de voorbereiding en evaluatie van elke sessie geef je elkaar professionele feedback die de kwaliteit van de mediation ten goede zal komen. De kosten bij co-mediation blijven gelijk.

Advies & Coaching

Een adviesgesprek is een – in principe – eenmalig gesprek van (maximaal) anderhalf uur waarin je het conflict aan me voorlegt. Afhankelijk van jouw doel bepalen we aan het begin waar je uit wil komen. Wil je vooral stoom afblazen en samen sparren? Of heb je er juist behoefte aan om heel concreet aan de slag te gaan en verschillende mogelijkheden om je conflict aan te pakken op een rij te zetten? Er is van alles mogelijk.

Bij coaching ga ik uit van drie tot maximaal vijf sessies van elk een uur. De eerste sessie gebruiken we om duidelijk te krijgen wat er speelt. Afhankelijk van de thematiek en jouw behoefte bepalen we hoe we de volgende sessies invullen en hoeveel sessies we nodig denken te hebben om tot een plan van aanpak te komen. Het is de bedoeling dat je je aan het eind van het traject voldoende zeker voelt om zelf het gesprek met een ander over een ontstane situatie aan te gaan.

Privacyverklaring

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vind je hieronder mijn privacyverklaring. Hierin kun je lezen hoe ik de privacy van mijn cliënten waarborg.

Privacyverklaring_fiftyfifty mediation_mei2018