Mediation is een vorm van conflicthantering. Belangrijk bij mediation is dat de betrokkenen bij een conflict er zelf voor kiezen om mediation in te zetten voor het oplossen van het conflict. De wensen en behoeften van beide partijen zijn daarbij het uitgangspunt.

Een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) begeleidt het proces waarbij betrokkenen samen op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing(en) om een einde te maken aan het conflict. De mediator is onpartijdig en neutraal en is er voor beide partijen.

Van betrokkenen wordt verwacht dat zij zich inzetten voor een optimaal resultaat. Wat dat resultaat is wordt door de betrokkenen overeengekomen. Dat maakt mediation tot een aantrekkelijk alternatief ten opzichte van een juridische procedure. Bij mediation bepalen partijen zelf de einduitkomst.

Op de publiekssite van de Mediators federatie Nederland (MfN) kun je meer lezen over wat mediation inhoudt.