Is er sprake van een – dreigend – conflict? Een scheiding? Burenoverlast? Of loopt een samenwerking spaak? Ik help mensen met een conflict om (weer) grip te krijgen op de situatie en vanuit herwonnen vertrouwen en respect verder te gaan na een moeilijke periode. Mijn filosofie is daarbij kernachtig samengevat in onderstaande uitspraak:

“There is no truth

There is only perception”

– Gustave Flaubert –

In ons dagelijks leven, ons werk, onze relaties communiceren we wat af. Verbaal en non verbaal, in je eigen of in een andere taal en af en toe zelfs met handen en voeten. Communicatie zorgt ervoor dat we elkaar verstaan, letterlijk en figuurlijk. En soms gaat dat ook mis. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Op het moment dat de communicatie verstoord raakt ontstaat er conflict.

Ieder mens reageert anders op conflict. Wel hebben we in conflicten vaak de neiging om vast te houden aan onze eigen standpunten en die als ‘waar’ te zien. En die ‘waarheid’ van onze standpunten rechtvaardigt onze vasthoudendheid. En zo blijven we vaak eindeloos rondjes draaien. Bestaat ‘de waarheid’ eigenlijk wel? En hoe interessant of relevant is die waarheid? Iedereen heeft tenslotte een eigen versie van ‘de waarheid’.

Ik vond het ooit een openbaring om te ervaren dat mensen – die ogenschijnlijk eenzelfde gebeurtenis mee maken – dat voorval volkomen anders kunnen waarnemen. Elk mens vormt voortdurend zijn of haar eigen werkelijkheid. En die werkelijkheid bestaat. Daar is niets aan gelogen. En dat geldt evengoed voor de werkelijkheid van de ander(en).  Soms leidt dat tot ernstige conflicten.

Er zijn zo veel factoren van invloed op het ontstaan van een conflict. En er zijn ook talloze mogelijkheden om een conflict op te helderen. Dat iedereen een eigen versie van de ‘waarheid’ heeft betekent niet dat een conflict niet opgelost kan worden. Daar is de waarheid niet per se voor nodig. Wat nodig is, is de wens om tot een oplossing te komen en de bereidheid om daar aan te werken.